HOME επισκέψεις σελίδων : 15612 σχόλια:1 thateron@poteron.gr

 Παρουσίαση των

"περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"

 σκέψεων και απόψεων

Η ευθύνη των θυμάτων
 
...Και αν το παραπάνω ξενίζει για το αν αληθεύει, τότε γιατί δεν ξένιζε κανέναν όταν ομοίως οι τράπεζες είχαν ορθάνοικτα τα ταμία τους στον λαό και μοίραζαν ανεξέλεγκτα τα κεφάλαια τους σε καταναλωτικά δάνεια, επιβάλλοντας με δική τους ευθύνη, ένα νέο και ανεπίτρεπτο ως τα τώρα μοντέλο λειτουργίας των τραπεζών, στην αγορά χρήματος, με αρνητικές προεκτάσεις στην οικονομία της χώρας. Και μοίραζαν δανεικά χρήματα στον λαό, προκειμένου να πουληθούν τα εμπορεύματα από τις τότε πολυεθνικές που ?συμπτωματικά? είχαν ταυτοχρόνως εμφανιστεί. Με αποτέλεσμα την αναπόφευκτη εξάντληση και εξαφάνιση των κεφαλαίων αυτών από την ντόπια αγορά και μεταφορά τους σε άλλες αγορές του εξωτερικού από όπου έρχονταν τα παραπάνω εμπορεύματα. Και εκ τούτου και η επακόλουθη αδυναμία της άμεσης επιστροφής των δανείων από τους δανειολήπτες, πράγμα που γνώριζαν οι τραπεζίτες αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν οι δανειολήπτες καθώς είχαν μεσάνυκτα από Κοινωνική Οικονομία? Γιατί αν τα δισεκατομμύρια που δάνεισαν τότε οι τράπεζες στους καταναλωτές, παρέμειναν στην Ελληνική αγορά, αν δηλαδή τα δάνεια είχαν δοθεί αφενός για να παραχθούν προϊόντα εδώ και αφετέρου για να ενισχυθεί η αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών για αυτά τα ντόπια προϊόντα, τότε δεν θα υπήρχε τώρα κανένα πρόβλημα ?κόκκινου? δανείου, αφού και η Ελληνική αγορά θα κινείτο με τα δισεκατομμύρια αυτά, και τα χρήματα παραμένοντας εδώ σε κάθε κύκλο τους θα αναδιανέμοντο και προς τις τράπεζες. Αν μάλιστα μέρος των προϊόντων αυτών, πήγαιναν προς εξαγωγή, τότε θα είχαμε και πραγματικά κέρδη σε κρατικό επίπεδο, καθώς θα εισέρρεε νέο χρήμα στην οικονομία της χώρας, ή έστω θα ισορροπούσε τις απώλειες χρήματος από τις αναγκαίες εισαγωγές άλλων εμπορευμάτων. Οι τραπεζίτες όταν έδιναν διακοποδάνεια για ?παραδείσιους? προορισμούς, ή δάνεια για αγορά εισαγόμενων προϊόντων τι πίστευαν; ότι αυτοί που εισέπρατταν τα χρήματα στο εξωτερικό θα τους τα έστελναν πίσω ταχυδρομικώς; Ή μήπως δεν γνώριζαν κάθε δευτερόπλεπτο τον δρόμο που ακολουθούσαν τα χρήματα που δάνειζαν στον λαό;. Πόσο μεγάλος οικονομολόγος έπρεπε να είναι κάποιος ώστε να αντιληφθεί ότι τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να ξαναεπιστραφούν από τους δανειολήπτες πίσω στις τράπεζες; Αφού αυτά τα χρήματα απομακρινόντουσαν από την Ελληνική αγορά, μια αγορά με μια τεράστια και αρνητικά ανοιγμένη ψαλίδα. Μια αγορά ανοικτή σαν θάλασσα που όσο μεγαλύτερα εμπορικά μέσα διέθετε κάποιος τόσο περισσότερα ?ψάρια? έπιανε. Ψάρια που τα έτρωγε στον τόπο του?... η συνέχεια στο βιβλίο

Η Κοινωνία με λόγια

 
Διαβάστε τμήματα παραγράφων σχετικών με το περιεχόμενο
 
σελίδα 1

  Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας

σελίδα 2

  Προϋποθέσεις Δημοκρατίας

σελίδα 4

  Σκοποί και λόγοι

σελίδα 5

  Το συμφέρον του δανειστή

σελίδα 8

  Λάθος επιλογές

σελίδα 9

  Αγροτική παραγωγή

σελίδα 10

  Τράπεζες

σελίδα 11

  Κακοπληρωτές

σελίδα 11

  Εξαπάτηση του λαού

σελίδα 13

  Τα Κοινά θέματα

σελίδα 14

  Δημοκρατία

σελίδα 15

  Δημοκρατία και Ελευθερία

σελίδα 16

  Ο Πλούτος

σελίδα 18

  Η Δημοκρατία νοιάζεται ίσα για όλους

σελίδα 20

  Πνευματική φτωχοποίηση

σελίδα 21

  Ο Πολίτης.

σελίδα 24

  Οι Επενδύσεις.

σελίδα 25

  Η δύναμη της Δημοκρατίας

σελίδα 26

  Η Δημοκρατία

σελίδα 27

  Ο Πολιτισμός

σελίδα 28

  Αιδώς και Δικαιοσύνη.

σελίδα 31

  Ηθικός, Ήθη, Έθιμα, Φιλότιμος

σελίδα 32

  Πολιτισμός

σελίδα 35

  Μη Πολιτισμός

σελίδα 36

  Ο Σπουδαίος Πολιτισμός

σελίδα 37

  Φάσεις της ζωής

σελίδα 38

  Φύση και Πολιτισμός

σελίδα 38

  Φύση και Οικογένεια

σελίδα 39

  Η Πρώτη Επιστήμη.

σελίδα 40

  Κοινός Σκοπός και Στόχος.

σελίδα 41

  Η Κοινωνία

σελίδα 42

  Πολιτισμός και Πολίτης.

σελίδα 43

  Το Κοινωνικό Αγαθό

σελίδα 43

  Ο Αρχικός Νόμος.

σελίδα 44

  Πας μη Έλλην Βάρβαρος

σελίδα 46

  Η ‘Συναδέλφωση’ των λαών

σελίδα 46

  Κλιματική Αλλαγή.

σελίδα 52

  Το Νερό δεν Τελειώνει

σελίδα 52

  Ηθική

σελίδα 53

  Φάσεις της Ζωής

σελίδα 53

  Παιδεία και Πολίτης.

σελίδα 54

  Ψυχή

σελίδα 56

  Παιδεία και Πολιτισμός.

σελίδα 57

  Μη Παιδεία Κουλτούρα.

σελίδα 59

  Κοινωνική προδιάθεση

σελίδα 60

  Κοινωνία και Υγεία

σελίδα 63

  Πολιτισμός και Κοινωνία

σελίδα 64

  Γνώσεις για Πολίτες

σελίδα 65

  Διανομή Κερδών

σελίδα 66

  Κοινωνία Πολίτης Νερό

σελίδα 67

  Πολίτευμα

σελίδα 68

  ’ναρχη Πολιτεία

σελίδα 70

  Αυτάρκεια και Επάρκεια.

σελίδα 71

  Μεταλλαγμένα & Τέλος Επιστήμης

σελίδα 75

  Κουμμουνισμός Καπιταλισμός

σελίδα 76

  Αντιρρησίες Συνείδησης

σελίδα 80

  Αποδοτική μορφή Δουλείας

σελίδα 83

  Πως αρχίζει ο Πολιτισμός

σελίδα 84

  Πολίτες και Παιδεία

σελίδα 84

  Το Πολίτευμα Πολιτεία

σελίδα 86

  Το Πολίτευμα Δημοκρατία

σελίδα 87

  Ισχύς της Κοινωνίας, Κοινωνικό Αγαθό

σελίδα 88

  Ηθικός Ηθική

σελίδα 91

  Στρατηγικές Επικράτησης

σελίδα 94

  Κατάλυση Πολιτισμού και Ανομία

σελίδα 94

  Γενικά

σελίδα 95

  Εσφαλμένες εντυπώσεις περί Δημοκρατίας

σελίδα 95

  Παρελθόν, Μέλλον, Τραγωδία, Κωμωδία

σελίδα 96

  Παιδεία.

σελίδα 96

  Γρηγορόσημα και Λεμόνια.

σελίδα 97

  Βηματοδότες και Τηλεφωνίες.

σελίδα 98

  Μόρφωση

σελίδα 100

  Ηθοποιός και Μόρφωση

σελίδα 102

  Εκπαίδευση

σελίδα 105

  Κοινωνική Οικονομία.

σελίδα 105

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Φύσης.

σελίδα 108

  Πολίτευμα

σελίδα 109

  Δημοκρατία και Πολίτες

σελίδα 112

  Η ευθύνη των θυμάτων

σελίδα 115

  Μόρφωση και Νέος

σελίδα 116

  Ευτυχία και Γνώσεις, Συνήθειες, Ήθη, Έθιμα

σελίδα 117

  Ελευθερία και Πολιτισμός

σελίδα 119

  Ελευθερία και Δημοκρατία

σελίδα 128

  Επενδύσεις και κρατικά Κέρδη

σελίδα 128

  Σενάρια Λογικής και Οικονομίας.

σελίδα 130

  Μέγιστο Συμφέρον μας το Συμφέρον των άλλων

σελίδα 133

  Ομονοούμε σχετικά με την Δημοκρατία

σελίδα 135

  Οι Κίνδυνοι των Πολιτισμών

σελίδα 136

  Πολιτιστική Κληρονομιά

σελίδα 137

  Περίληψη

σελίδα 140

  Απογοήτευση

σελίδα 141

  Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Εγρήγορση

σελίδα 143

  Κάλεσμα Πολιτών

     
     

Από 10/02/19  με την άδεια του συγγραφέως

εμφανίζονται  χαρακτηριστικοί παράγραφοι από το ευρετήριο

του βιβλίου Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας. Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα  σε όποιον έχει το βιβλίο να σχολιάσει κάποια σελίδα του, γράφοντας πρώτα τον αριθμό της (και μετά κλικ στο αριθμός σελίδας προς σχολιασμό).

Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν διάθεσης του βιβλίου τηλ 6932860310 Τρουλλινός Γιώργης.

Τα συγγραφικά κλπ δικαιώματα παραμένουν σε ισχύ.

Επιτρέπεται η αντιγραφή και  μεταφορά  περιεχομένου

 σε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπο κατόπιν συνεννόησης με τον συγγραφέα

 επικοινωνία μέσω του email thateron@poteron.gr

Σχόλια αναγνωστών

η/ο Κάλεσμα έγραψε στις 18:01:55 29-07-2019

Για την διόρθωση/διαγραφή του σχολίου χρειάζεται το Αλφαριθμητικό της εγγραφής του


.
Σχολιάστε ελεύθερα το περιεχόμενο της προς ανάγνωση σελίδας ή απαντήσετε σε είδη υπάρχον σχόλιο. Ισχύουν  όλα τα αυτονόητα και γνωστά τα σχετικά με την δημοσιοποήση  σχολίων.
 

 Όνομα ή ψευδώνυμο          Αλφαριθμητικό =>

.

  Τα σχόλια εμφανίζονται κατόπιν τυπικού ελέγχου ως προς την σχετικότητα του περιεχομένου τους και χωρίς καμία λογοκρισία.

 Κατά την αποστολή του σχολίου αντιγράψετε τους διαδοχικούς Αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή αντικαταστήστε τους με άλλους δικής σας προτίμησης (6-8 χαρακτ.)  για να μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το σχόλιο σας. 

.
 
 
HOME επισκέψεις σελίδων : 15612 σχόλια:1 thateron@poteron.gr
     
       
      8/01/2019 08:43:43 18/08/2019